REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

“Albumul (Ro)vacanță”.

 

Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului

1.1. Campania “Cumpara acum JetXpert® Estival Turbo Power, pana nu il rapesc extraterestrii”.

 (denumita in continuare „Concurs”) este organizata si desfasurata de S.C. ROMTEC AUSTRIA S.R.L., cu sediul in Iasi, Bd. Poitiers Nr. 58 A, 700680 avand numar de inregistrare la O.R.C. sub nr. J22/2242/ 1994, avand CIF RO6267105 (denumita in continuare „Organizator”).

1.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.

1.3. Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul web romtec-austria.ro/ro/regulament, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, la adresa de e-mail: office@romtec-austria.ro, pe intreaga durata a Concursului potrivit celor mentionate in Articolul 3, sau trimitand o scrisoare la sediul Organizatorului.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa autentificarea si publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament Oficial. Modificarile se vor anunta cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe site-ul romtec-austria.ro/ro/regulament la secțiunea Notes.

 

Articolul 2. Aria de desfasurare a Concursului

Concursul se desfasoara, la nivel national doar pe Facebook. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot scrie la adresa de e-mail: office@romtec-austria.ro sau la sediul Organizatorului pe intreaga durata a Concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos. Organizatorul va trimite in acest caz un raspuns in scris pe adresa de email furnizata sau la domiciliul participantului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.

Articolul 3. Durata Concursului

3.1. Concursul se desfasoara in Perioada 24 iulie, ora 00:00 – 31 august 2020, ora 23:59,

3.2. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public cu cel putin 24 de ore inainte, conform prevederilor din Articolul 1 de mai sus.

Articolul 4. Dreptul de Participare

4.1. Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau cetateni straini care au implinit varsta de 18 ani pana rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

4.2. La acest Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane:

  1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
  2. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul I de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

III. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Concurs;

  1. angajatii agentiilor/colaboratorilor implicati in organizarea Concursului;
  2. membrii familiei angajatilor colaboratorilor/agentiilor mentionate la punctul IV de mai sus (insemand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament Oficial.

4.5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Concurs.

4.6. Participarea la Concurs se va face in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Participantii la acest Concurs sunt denumiti in cele ce urmeaza si „Utilizatori”.

Articolul 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului. Inscrierea in Concurs.

Pentru ca o inscriere sa poata fi considerata valida, participantul trebuie sa încarce o poză de vacanță în comentariu sub postarea aferentă.

Articolul 6. Premiile Concursului

In cadrul Concursului se vor acorda, prin tragere la sorti, urmatoarele premii:

Premiul mare: Samsung Galaxy A40 in valoare de  aproximativ 1149

Premii saptamanale:  produse JetXpert de sezon (lichid de curățat parbrizul, dezinfectanți, odorizante auto s.a.). În fiecare săptămână se alocă 3 premii săptămânale câte una fiecărui câștigător.

TOTAL premii: aproximativ 39.200 lei.

 

Articolul 7. Mecanismul de acordare a premiilor

7.1. Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti, tragere ce va fi efectuata de catre un calculator care asigura atat confidentialitatea, cat si caracterul aleator al extragerii.

7.2. La tragerea la sorti vor participa toate înscrierile on line, pe pagina de Facebook facebook.com/jetxpert. in perioada campaniei 24 iulie – 31 august 2020.

7.3. Vor fi efectuate extrageri saptamanale pentru 3 pachetel săptămânale. Premiile saptamanale se vor acorda o data pe saptamana in ziua de luni, dupa fiecare saptamana de Concurs. Fiecare săptămână începe în ziua de luni, 00:01 și se termină duminică la ora 23:59. Câștigătorul fiecărui premiu săptămânal va fi extras în ziua de luni a săptămânii următoare. Participă doar cei inscriși in săptamana respectivă.

Pentru extragerea câștigătorilor, Organizatorul va utiliza aplicația online www.random.org sau orice altă aplicație prin care poate extrage câștigătorul.

Rezultatul oferit de aplicatie se va comunica pe pagina de Facebook www.facebook.com/Jetxpert.ro.

7.4. Extragerea pentru marele premiu va avea loc tot pe 2 septembrie 2020, participă toți participantii valizi, inclusiv câștigătorii premiilor saptamanale.

7.5. Premiile saptamanale vor fi trimise castigatorilor prin curier rapid.

7.7. Castigatorul unui premiu desemnat prin tragere la sorti nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

7.8. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Concursului, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

7.9. Daca in timpul Concursului nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

7.10. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de participare la Concurs, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Articolul 8. Procedura de validare, acordare si revendicare a premiilor

8.1. In termen de cel mult 4 zile de la anuntarea castigatorilor Organizatorul va incerca sa ii contacteze, telefonic, prin facebook sau e-mail. In eventualitatea in care la o prima incercare acestia nu pot fi contactati (nu raspund la telefon sau la e-mail in termen de 2 zile de la primirea e-mailului), Organizatorul va mai incerca inca o data prin aceleasi modalitati, numarul maxim de incercari de contactare agreat fiind de doua.

8.2. Castigatorii trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului adresa la care sa fie expediate premiile. Premiile vor fi expediate după fiecare tragere la sorti.

8.3. Daca potentialul castigator (1) nu poate fi contactat din motive ce nu tin de culpa Organizatorului (ex: nr. de tel nu este alocat, este gresit, etc) sau (2) nu si-a revendicat sau refuza premiul sau (3) nu respecta conditiile Regulamentului sau termenul precizat de Organizator, in termen de 2 zile calendaristice, din momentul ultimei notificari trimise, acestia sunt considerati castigatori nevalidati si vor pierde orice drept asupra premiului castigat, urmand ca premiul sa fie redistribuit rezervelor in ordinea extragerii.

8.4. Termenele si conditiile de revendicare si (pre)validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care un potential castigator nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.

8.5. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor cu caracter personal mentionate in curpinsul prezentului Regulament si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului. Lipsa acordului privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate duce la invalidarea castigatorului.

8.6. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorect/ incomplet.

8.7. Prin e-mailul de confirmare castigatorul va indica intervalul orar in care poate fi gasit, precum si daca desemneaza o persoana responsabila cu primirea coletului. Aceasta persoana trebuie sa aiba la data inmanarii premiului varsta de minim 18 ani impliniti. De asemenea, prin acelasi e-mail isi va asuma si transmite in scris acordul sau personal pentru colectarea si prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

8.8. Nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.9. Expedierea premiilor se va face prin curier prin grija directa a Organizatorului si pe seama acestuia in termen de aproximativ 7 zile lucratoare de la validarea castigatorilor. 

8.10. Inmanarea premiului de catre curier se va face in urma verificarii actului de identitate al participantului declarat castigator sau a persoanei declarate de acesta ca avand dreptul de a primi coletul, in baza unui proces verbal de predare primire semnat personal de catre participantul declarat castigator sau de catre persoana responsabila. Procesul verbal va consemna si acordul castigatorului pentru colectarea si prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Articolul 9. Raspunderea

9.1. Prin participarea la Concurs, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3. Prin participarea la Concurs, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta de prezentul Regulament Oficial si este de acord cu urmatoarele:

Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

Participantul este de acord ca datele sale personale sa fie colectate si prelucrate, astfel cum acestea sunt mentionate in cuprinsul Regulament Oficial si in scopul declarat prin acesta.

9.4. Organizatorul prezentului Concurs:

– nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

– este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul Concurs, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

– nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

– isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu transmite datele/documentele solicitate conform Regulamentului in vederea validarii ca si castigator sau inmanarii premiului.

9.5. Premiile beneficiaza de garantiile oferite de producator. In cazul oricarei defectiuni sau oricarei functionari necorespunzatoare, participantii se vor adresa producatorului in baza certificatului de garantie aferent.

Articolul 10. Protectia datelor cu caracter personal

10.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si colaboratorii sai implicati in derularea Concursului se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE . Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

10.2. Astfel, Organizatorul si colaboratorii sai implicati (imputerniciti) in derularea Concursului garanteaza tuturor participantilor la Concurs (in calitate de persoane vizate) urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

– Dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.

– Dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. In acest caz se devalideaza participarea la concurs, inclusiv anularea dreptului la premiile acordate.

– Dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

  1. a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
  3. c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

– Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții înscriși la Concurs vor trimite Organizatorului SC ROMTEC AUSTRIA SRL, pe adresa B-dul Poitiers nr 58A, Iași, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

10.3. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt: Inregistrarea in concurs, Inmânarea premiilor câștigătorilor, înregistrarea și validarea câstigatorilor Concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activități de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date a SC ROMTEC AUSTRIA SRL prin diverse mijloace de comunicare cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor de către Organizator, trimiterea către participant de diverse materiale publicitare, informative și/sau obiecte promoționale și/sau mostre.

10.4. Prin participarea la Concurs participantii isi exprima implicit acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal, respectiv nume, prenume, adresa de e-mail, telefon catre Organizator implicat in organizarea prezentului Concurs, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului, ca acestea sa fie prelucrate si utilzate de catre Organizator in scopurile mai sus declarate.Deasemenea în cazul în care vor câștiga, numele să fie făcut public și folosit în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.

10.5. Lista tuturor castigatorilor si a premiilor castigate va fi facuta publica pe pagina de Facebook a JetXpert.  

10.6. Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform legislatiei in vigoare cu privire la orelucrarea datelor cu caracter personal.

10.7. La cererea scrisă, semnată și datată a persoanei respective, adresată Organizatorului o dată pe an la sediul din B-dul Poitiers , nr 58A Iași, în mod gratuit, SC ROMTEC AUTRIA SRL va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, SC ROMTEC AUTRIA SRL va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a căror folosire nu este conformă dispozițiilor legale in vigoare.

Articolul 11. Taxe si impozite

Organizatorul Concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

 

Articolul 12. Incetarea Concursului inainte de termen

Concursul poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe site-ul web facebook.com/jetxpert.

 

Articolul 13. Forta Majora si Cazul Fortuit

13.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

13.2. Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

13.3.  Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.

13.4. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

-tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;

-orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

-eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului (inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene, etc).

13.5. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Articolul 14. Litigii

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

14.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

Articolul 15. Regulamentul Oficial

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit oricarui solicitant pe

romtecüaustria.ro sau la adresa de e-mail: office@romtec-austria.ro pe intreaga durata a Concursului (a se vedea Articolul 3 sau sau prin cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa:  Iasi, Bd. Poitiers Nr. 58 A.

 

S.C. ROMTEC AUSTRIA S.R.L.