Noile depozite pentru materii prime, materiale şi produse finite.

Noile depozite pentru materii prime, materiale şi produse finite.

Obiective

  • Implementarea şi certificarea sistemului integrat de management al calităţii şi mediului şi de sănătate şi securitate în muncă ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 18001 (OHSAS);
  • Realizarea unei cifre de afaceri de peste 20 milioane RON.
Depozitul pentru materii prime, materiale şi ambalaje.

Depozitul pentru materii prime, materiale şi ambalaje.

Viziunea

Vom fi recunoscuţi ca lider naţional în industria produselor de întreţinere pentru sectorul auto prin calitatea acestora, printr-o continuă îmbunătăţire a pregătirii angajaţilor şi printr-o adaptare şi înnoire permanentă a tehnologiei, contribuind astfel la succesul partenerilor şi al companiei noastre.

Romtec-Austria - Parc rezervoare şi hală producţie din Iaşi, Bvd. Poitiers

Romtec-Europa – Parc rezervoare şi hală producţie din Iaşi, Bvd. Poitiers

Misiunea

ROMTEC Europa va milita continuu pentru a atinge şi chiar depăşi aşteptările clienţilor săi, pentru ca, împreună cu aceştia, să se impună ca leader naţional în fabricarea de produse chimice şi în special, a celor pentru întreţinere auto. Pentru a îndeplini această misiune trebuie…

CLIENŢILOR… să le furnizeze produse de cea mai bună calitate, care să le asigure un bun profit. Responsabilitatea companiei este să primească cu maximă receptivitate toate solicitările, de orice natură, venite de la clienţi şi să-şi direcţioneze eforturile în sensul îndeplinirii acestora.

PERSONALUL COMPANIEI… să conştientizeze necesitatea implementării şi funcţionării sistemului integrat de management al calităţii şi mediului, contribuind fiecare, de pe poziţia sa, la eliminarea neconformităţilor şi la fabricarea unor produse de înaltă calitate.

DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ… să asigure resursele financiare necesare pentru continua îmbunătăţire a proceselor tehnologice existente şi a achiziţionării de noi utilaje performante. Creşterea continuă a competitivităţii companiei depinde de dezvoltarea permanentă a calităţii personalului şi a tehnologiilor de fabricaţie care vor face să fie capabilă să atragă noi clienţi, dar şi sa-i satisfacă deplin pe cei existenţi.

COLABORATORILOR NOSTRI… să menţină relaţii responsabile cu pertenerii de afaceri (furnizori, clienţi), cu salariaţii, dar şi cu comunităţile cu care interferă. Cei care depind într-un fel sau altul de ROMTEC EUROPA şi au avut, sau continuă să aibă un rol în succesul companiei, aşteaptă de la aceasta să creeze climatul de lucru în care fiecare să contribuie la îndeplinirea misiunii companiei.