Lista ingredientelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții.

Data creării: 12.02.2015
Data reînnoirii: 20.05.2021

echa.europa.eu/ro/information-on-chemicals
(link ce face corespondența între denumirea INCI, Farmacopeea Europeană și numerele CAS)

Lista ingredientelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții.
Lista ingredientelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții.
Lista ingredientelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții.