BrakeXpert® – Spray Curățare frâne

BrakeXpert® este un fluid pe bază de solvenți petrolieri ușori și acetonă utilizat pentru curățarea frânelor vehiculelor, dar și a altor părți metalice. Prin pulverizare de la 10–20 cm, produsul curăță și degresează complet suprafețele, ușurând montarea subansamblelor și scurtând durata reparației.

Utilizarea fără o ventilație suficientă poate genera o atmosferă explozivă!