Prin această politică, SC ROMTEC AUSTRIA SRL garantează conformarea la prevederile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal  prin intermediul website-ului și în contextul serviciilor oferite prin intermediul sau în legătura cu website-ul nostru sau prin intermediul paginilor/grupurilor de pe rețelele de socializare.

Această politică de confidențialitate descrie ce tipuri de date considerate “date cu caracter personal” conform Regulamentului UE 2016/679, sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dumneavoastră în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care societatea noastră va respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (“GDPR”).

1. Colectarea datelor cu caracter personal

 • În cadrul canalului de comunicare Facebook putem colecta prin intermediul mesajelor private următoarele date personale: nume, număr de telefon, localitate, adresa de e-mail.
 • Cand interacționați cu paginile/postările noastre de prezentare de pe rețele de socializare (Facebook, Youtube), avem acces la o serie de date publice ale profilului dumneavoastră, cum ar fi: numele, ziua de naștere sau vârsta, fotografia de profil, fusul orar, adresa poștală, țara, interesele, comentariile și conținutul pe care le-ați publicat/distribuit.
 • În cadrul secțiunii Contact ne furnizați urmatoarele date: nume, adresa de e-mail.
 • Pentru cererea de ofertă persoane juridice colectăm următoarele date cu caracter personal: adresa de e-mail, nume persoana de contact, număr de telefon.
 • Pentru opțiuni și informații suplimentare despre modul în care folosim modulele cookie și modul în care le puteți controla vă rugăm să consultați Politica de utilizare Cookie-uri.

NOTĂ: PAGINILE ROMTEC AUSTRIA NU SUNT ADRESATE COPIILOR SUB 16 ANI/MINORILOR ŞI NU COLECTĂM CU BUNĂ ŞTIINŢĂ DATE CU CARACTER PERSONAL DE LA COPII/MINORI, FĂRĂ ACORDUL PĂRINȚILOR/TUTORILOR.

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele personale sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Preluare, sugestii, reclamații, sesizări și redirecționare către departamentele de resort(Calitate, Producție etc.) conform flux intern, în vederea contactării persoanei  care a făcut reclamația/sesizarea și soluționării reclamației/sesizării. Utilizăm aceste date în baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat prin transmiterea de sugestii/reclamații/sesizării și a interesului legitim al Societății.
 • CV-urile primite vor fi folosite în scopul recrutării și selecției de personal pentru pozițiile vacante în cadrul companiei. Utilizăm aceste date în baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat prin transmiterea CV-ului.
 • Optimizarea campaniilor de marketing și remarketing în cadrul rețelelor de socializare, recunoscând vizitatorii recurenți și preferințele lor. Utilizăm aceste date în baza interesului legitim al Societății.
 • Prelucrarea cererilor de ofertă de către departamentul de resort. Utilizăm aceste date în baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat prin transmiterea cererii de ofertă.

3. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt destinate Societății (angajați) și nu vor fi dezvăluite unor terțe părți cu excepția celor indicate mai jos:

 • autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în activități de control cu privire la activitățile sau activele Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în baza obligațiilor legale;
 • de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite terților furnizori de cookie-uri și tehnologii similare conform celor descrise în Politica de utilizare Cookie-uri;
 • de asemenea, prestatorii de servicii administrare pagina web, facebook și cont email cu care societatea are încheiate contracte de prestări servicii, pot avea acces la date cu caracter personal. Societatea se asigură că datele cu caracter personal ce pot fi accesate nu sunt folosite în alte scopuri decât cele declarate mai sus.

4. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu legislația aplicabilă, persoanele vizate au următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor lor personale:

 • Dreptul de a solicita accesul la datele personale prelucrate de Societate;
 • Dreptul de a actualiza sau corecta oricare dintre datele sale personale, în cazul în care datele personale sunt incorecte;
 • Dreptul de a se opune procesării datelor lor personale, din motive legate de situația lor particulară;
 • Dreptul de a solicita de la Societate ștergerea datelor cu caracter personal, în măsura în care aceste date cu caracter personal (i) nu mai sunt necesare în legătură cu scopul inițial (scopurile) pentru care au fost colectate; (ii) consimțământul a fost retras; nu există alte mijloace de legitimare a prelucrării datelor cu caracter personal, (iii) persoana vizată obiectează la prelucrarea datelor cu caracter personal, (iv) datele personale sunt procesate ilegal;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în cazul în care aceste date cu caracter personal sunt considerate inexacte sau ilegale, nu mai sunt necesare în scopul prelucrării sau dacă o hotărâre judecătorească privind o plângere depusă de un subiect de date să fie în curs;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor furnizate în contextul relației persoanei vizate cu Societatea;
 • Dreptul de a depune o plângere/sesizare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

5. Modificarea

Societatea își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica această politică de prelucrare a adatelor cu caracter personal în orice moment.